Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Spalio, 2017

Nuo vairuotojo reakcijos laiko labai priklauso automobilio sustojimo kelias staigiai stabdant

Nuo vairuotojo reakcijos laiko labai priklauso automobilio sustojimo kelias staigiai stabdant. Į bendrą automobiliui sustabdyti reikalingą laiką įeina vairuotojo reakcijos laikas (nuo kliūties ant kelio suvokimo momento iki stabdymo pradžios), laikas, per kuri pradeda veikti stabdžių pavara (nuo stabdžio pedalo paspaudimo momento iki stabdžių veikimo pradžios) ir įjungtų stabdžių veikimo laikas (nuo stabdymo pradžios iki automobilio sustojimo). Kiekvienas vairuotojas turi žinoti savo automobilio stabdymo-kelią ir savo reakcijos laiką stabdant ir stengtis jį sumažinti, nes gera vairuotojo reakcija yra svarbiausia jo savybė. Jei per vairuotojo reakcijos laiką (1 s), kai automobilio greitis 50 km/h, automobilis nuvažiuoja 14 m, tai sumažinus vairuotojo reakcijos laiką tik 0,1 s, automobilio sustojimo kelias, kurio kartais taip neužtenka staigiai stabdant, su-mažėtų 1,4 m. Automobilio vairuotojo reakcijos laikas nepastovus. Jis gali keistis dėl įvairių priežasčių: vairuotojo liguistos būkl…